Το τμήμα Επιστημών της Αγωγής του πανεπιστημίου Frederick, η Διεύθυνση Δημοτικής και η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης οργανώνουν τον όγδοο κύκλο “Εργαστηρίων Συγγραφής Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας” (27 Νοεμβρίου – 22 Δεκεμβρίου 2021).

Φέτος, ο τίτλος του εργαστηρίου του Αντώνη Σέργη είναι “Ο λογοτεχνικός διάλογος” :

Η απόδοση του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αλλά
και απαιτητική εργασία για τον κάθε συγγραφέα. Πώς μπορεί άραγε ο λογοτεχνικός
διάλογος να διατηρήσει τη φυσικότητα, τη ζωντάνια και την αυθεντικότητά του στο
χαρτί; Ποια είναι η προσθετική αξία του στην πλοκή της ιστορίας; Πώς προσδιορίζεται
το θέμα και το χωροχρονικό πλαίσιό του; Επίσης, με ποια διάθεση, προθέσεις και
ύφος προσέρχονται οι συνομιλητές στον διάλογο, χωρίς ταυτόχρονα να χάνουν τη
μοναδικότητα της φωνής τους; Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η παρουσία εντάσεων και
αδήλωτων σκοπών πίσω από τα λεγόμενά τους; Και τέλος, πόσο καθοριστικός είναι ο
ρόλος του/της αφηγητή/αφηγήτριας στη συμπλήρωση και ενίσχυση του διαλόγου με
παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία; Η ανακάλυψη των απαντήσεων θα επιχειρηθεί
στο εργαστήριο μέσα από παραδείγματα, δημιουργικές ασκήσεις και … διάλογο.