Επίσκεψη στα σχολεία:

6ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου

Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Ταξιάρχης – Πέραμα

1ο Δημοτικό Ηρακλείου

3ο Δημοτικό Κορωπίου

Αντώνης Σέργης Επισκέψεις σε σχολεία